BiM | building information modelling BiM

Building Information Modelling

BIM (Building Information Modeling) ook wel Bouw Informatie Model genoemd, wordt door diverse bouwgerelateerde bedrijven gebruikt als werkmethodiek en BIM-model.

BIM als methodiek en (3D-)model

BIM (Building Information Modeling) ook wel Bouw Informatie Model genoemd, wordt door diverse bouwgerelateerde bedrijven gebruikt als werkmethodiek. 
De kracht van BIM zit in het delen en hergebruik van informatie tussen ketenpartners. Om begripsverwarring te voorkomen spreken wij van de BIM-methodiek en van een BIM-model.
 

BIM-methodiek

BIM-methodiek bestaat uit efficiënt samenwerken o.a. door heldere werkafspraken te maken over proces, uitwisseling van  informatie en juiste opbouw van BIM-model. 
 

BIM-3D model, met kenmerken

In een 3D BIM-model wordt  alle relevante informatie gedurende de hele levenscyclus van een bouwwerk opgeslagen, (her-)gebruikt en beheerd. Alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproces, werken met dezelfde consistente informatie. De informatie is continu beschikbaar en altijd actueel. De informatie heeft betrekking op vorm (geometrie) en het gedrag (object eigenschappen).
Ketenpartners streven ernaar om zo optimaal mogelijk de reeds opgebouwde digitale informatie te hergebruiken en als verrijkte informatie, met kennis en ervaringen van producten en diensten, als gedetailleerd BIM model te verstrekken.